Persoonlijk leren FAQ

 • Wat is persoonlijk leren?
  Onderwijs waarin het eigenaarschap bij de leerling ligt. Iedere leerling volgt zijn of haar leerroute op basis van persoonlijke keuzes en talenten. Alles in overleg met coach en begeleidt door een docententeam.
 • Is persoonlijk leren voor iedereen geschikt?
  In principe is deze onderwijsvisie voor iedereen geschikt. De ene leerling zal het eerder dan de ander onder de knie hebben. Ook ouders moeten aan het systeem wennen. Leerlingen werken namelijk hoofdzakelijk op school (soms ook thuis), maar de manier van werken is heel anders dan ouders gewend zijn.
 • Wat zijn tredevakken?
  Vakken die trapsgewijs zijn opgebouwd. Je moet iedere trap nemen om verder te kunnen, voorbeelden hiervan zijn de talen en wiskunde.
 • Wat zijn themavakken?
  Vakken die thema-gewijs gegeven worden in modules. Modules worden onafhankelijk van elkaar gegeven; aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, economie, natuurkunde, scheikunde, kunst, lichamelijke opvoeding, etc.
 • Hoe worden leerlingen beoordeeld?
  Er worden vooraf doelen gesteld met bepaalde criteria. Achteraf wordt gecheckt of alle criteria bekend/gedaan zijn. Criteria en doelen bepalen het niveau. Bij ieder vak per onderdeel, staan in de portal de doelen per niveau naast elkaar. Docenten kijken naast het behalen van vakdoelen ook naar vaardigheden en inzet.
 • Wat betekenen de kleuren?
  Bij persoonlijk leren werken we met een aantal kleuren, deze komen ook terug in de portal (digitale leeromgeving)
  Oranje= vmbo basis/kader
  Rood= vmbo-tl / mavo
  Wit= havo
  Blauw=vwo
 • Hoe werkt de portal?
  De portal is het centrale instrument bij persoonlijk leren; het is een digitale leeromgeving. De leerlingen vinden hier hun leerroutes, doelen en uitleg en opdrachten. Ook verwerken ze in de portal hun coachverslag en leren ze plannen. Ouders kunnen met hun inlog hun kind geheel volgen. Waar zijn ze, welke blokken zijn afgesloten en hoe, maar ook coachverslagen etc.
 • Coachgesprek, hoe gaat dat?
  Iedere leerling heeft iedere lesweek een coachgesprek van 15 min met zijn of haar coach. Dit gesprek gaat in 5 stappen: inleiding, reflectie, doelen stellen, strategieën bepalen en samenvatting.
 • Wat is een LOC gesprek?
  Een Leerling, Ouder en Coach gesprek. Dit zal minimaal 3 keer per schooljaar plaatsvinden. In dit gesprek worden samen ambitie, doelen en gang van zaken besproken. Het eerste LOC gesprek in aug/sept is ook een kennismakingsgesprek.
 • Hoe ziet een dag er uit?
  8.15-8.30 uur  docentenoverleg
  8.30-9.30 uur coachgesprekken / zorggesprekken /toetsen
  9.35-9.55 uur basisgroep
  10-12.15 uur leeractiviteiten / workshoptijd
  12.15-12.45 uur pauze
  12.45-15.00 uur leeractiviteiten / workshoptijd
  (in het begin van het schooljaar komen de leerlingen verplicht om 9 uur naar school, langzaam wordt dit afgebouwd naar vrijwillig en verplicht om 9.30 uur iedereen aanwezig). De leerlingen zullen 1 schooldag een middag lesvrij hebben.
 • Wat is workshoptijd?
  Lestijd waarin leerlingen zelfstandig kunnen werken aan vakken. Aan welk vak plannen de leerlingen met de coach. Er lopen docenten rond om leerproces te stimuleren en advies te geven.
 • Wat zijn er voor doelen?
  Er zijn lange termijn doelen zoals het behalen van een diploma op een bepaald niveau.
  Er zijn korte termijn doelen zoals vakdoelen, werkdoelen, etc.
  Weekdoelen (wat ga je deze week afronden), periodedoelen, vakdoelen, etc.
 • Geen punten, maar kleuren en feedback, hoe werkt dat?
  Leerlingen stellen zich doelen op een bepaald niveau (kleur). De docent bekijkt samen met leerling hoe hij of zij deze doelen gaat (be)halen, welke criteria er nodig zijn, enz. Ook kijken ze samen wanneer de doelen behaald zijn. De leerlingen moeten aan bepaalde criteria voldoen, de docent beoordeelt dat d.m.v. het geven van feedback (tips en tops). Zo weet de leerling precies waar hij of zij staat en wat er nog nodig is.
 • Plannen? Hoe gaat dat?
  Plannen is moeilijk. Daarom zullen leerlingen dit stap voor stap moeten leren. In het begin neemt de leerling nog deel aan alles, zodat het overzichtelijk en duidelijk is welke activiteiten en vakken er allemaal zijn. In de loop van de tijd bekijkt de leerling samen met de coach wat goed is voor zijn of haar ontwikkeling, zo worden leerroutes individueler. De leerling krijgt zo inzicht in behoeften en kan zo leren plannen wat nodig is. Zo is iedere leerling eigenaar van zijn of haar route.